# شعر_نو

واژه سوم

برگهایم را ریخته روی زمین جایی که اتاقم از تو امده بالا زمستان خوابیده برنگرد  با زمستان خوابم گرفته است    
/ 0 نظر / 16 بازدید