هوای خانه

هوای خانه ما دم دارد. دلمان هم برای شمال تنگ نشده است . حالا پیشنهاد شما چیست . خانه مان را عوض کنیم یا دلمان را ببریم شمال. البته همیشه راه سومی هم هست. مثلاً کلاً انتخابات را در زندگی‌مان تحریم کنیم یا .... 

/ 0 نظر / 20 بازدید