واژه سوم

برگهایم را ریخته

روی زمین جایی که اتاقم از تو امده بالا

زمستان خوابیده

برنگرد 

با زمستان خوابم گرفته است  

 

/ 0 نظر / 3 بازدید