واژه دوم
ساعت ٥:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٩/۱٦  

دستم برای تو بود

صدای وسوسه انگیز لباسم برای تو

فریاد و دست و سوت

 سکوت

خوابم نمی بری برای تو بود .

من در کناره ام و

 دریاکنار تو خالی 

شعرت را تقدیمم کن

 کسی نخواهد فهمید

 


کلمات کلیدی: شعر نو